leprosarium Charlie Monroe
arm0
tile2
arm1 tile4 tile3 tile6 arm2
tile5
tile1
arm3
Charlie Monroe, známý svým lidumilstvím a snahou řešit globální problémy nekonfliktně, mírumilovně, se rozhodl vyřešit otázku hladových dětí všude ve světě. Založil neziskovou organisaci Leprosarium odebírající těla zesnulých lidí a zvířat (ne starších pěti dnů) na předem stanovených sběrných místech. Svezený materiál bude následně vyšetřen, zda je zdravotně nezávadný, a bude naší patentovanou technologií zpracován do produktů s dlouhou trvanlivostí, které budou následně zaslány do hladovějících zemí. Chcete-li nám darovat nějaké tělo, stačí se ozvat emailem na leprosarium@charliemonroe.net. Charlie Monroe, known for his philanthropic and non-conflict, peaceful approach to global problems decided to tackle the problem of starving children all around the globe. Hence, he has founded a non-profit organization Leprosarium, collecting bodies of deceased people and animals (at most 5 days old) at fixed pick-up locations. The collected material is then examined whether it's viable for further processing using our patented technology into products with long expiration dates, which are finally shipped to starving children. We are currently operating in the Czech Republic only, but if you are thinking about running a branch of this organization in your country, don't hesitate to contact us at leprosarium@charliemonroe.net.
sponsor
VisioArt